Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Soepeler ontheffing voor SDE+-projecten met realisatietermijn in 2020

Home » Soepeler ontheffing voor SDE+-projecten met realisatietermijn in 2020

Soepeler ontheffing voor SDE+-projecten met realisatietermijn in 2020

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, beïnvloeden ook de realisatie van SDE+-projecten in 2020.
Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Ook is een beperkte transportcapaciteit vaak een reden om een project niet tijdig te kunnen realiseren.Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom dinsdag in een Kamerbrief aangekondigd dat soepeler zal worden omgegaan met de mogelijkheid om één jaar ontheffing te verlenen aan SDE+-projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020. Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is wel dat projecten naar verwachting binnen het extra jaar gerealiseerd zijn.De ontheffing kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd via [email protected], onder vermelding van het SDE-projectnummer. Hierbij dient expliciet te worden vermeld dat realisatie binnen de ruimere periode mogelijk is.