Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SLIM inzetten voor jouw organisatie

Home » SLIM inzetten voor jouw organisatie
 • Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan. Trends en ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-strategie bepaald.
 • Opleiden en ontwikkelen aan de hand van een bedrijfsanalyse. Voor mkb-bedrijven die klantspecifieke producten maken, bijvoorbeeld in de maakindustrie.
 • Het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat er van elkaar geleerd wordt. IST-SOLL naar skillset van de toekomst. Onderzoeken waar de knelpunten liggen.
 • Nieuwe functies en meer ontwikkelkansen bieden. Voor start-ups, scale-ups en andere mkb-bedrijven in transitie.
 • Meer diversiteit, kwaliteit en productiviteit door de inzet van een kwaliteitsmodel.
 • Functie rollen en leerwegen: Het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van individuele medewerkers. Niet alleen het klassieke waarderen van de functie, maar ook de mens die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk.
 • Het voeren van individuele loopbaan- of ontwikkel adviezen stimuleert je werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dat houdt niet alleen je medewerkers scherp, het helpt jou als ondernemer ook bij het vitaal houden van organisatie.
 • Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of vastleggen van bedrijfsspecifieke knowhow. Praktijkonderwijs, met digitale leermethoden die op afstand te gebruiken zijn of een combinatie van beide.
 • Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Interessant voor kennisintensieve bedrijven en gespecialiseerde beroepsgroepen.
 • Digitale leergemeenschap. Perfect voor elke sector waar mensen op verschillende plekken verspreid zitten en toch met elkaar moeten samenwerken.
 • Microlearning is het nieuwe leren om in het bedrijf aanwezige kennis en expertise te ontsluiten en te delen in kleine digitale leereenheden.
 • Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe adviseur. Voor bedrijven waar ontwikkeling van medewerkers belangrijk is om een onderscheidende rol in de markt te houden.
 • Inzet van leer- en bedrijfsambassadeurs om talenten van personeel beter te benutten, breder te kunnen werven en/of nieuwe medewerkers beter te begeleiden.
 • Onboarding en de inzet van traineeships. Ontwikkeltraject waarbij starters ervaring opdoen op diverse plekken.
 • Inzet van spelelementen (gamification) of een serious game om medewerkers te stimuleren om te blijven leren, gedrag te veranderen of zich bewust te worden van nieuwe ontwikkelingen of (veiligheids)risico’s.
 • Leren aan de hand van simulaties. Bijvoorbeeld bij bedrijven met complexe machines en robots waar ervaren collega’s te schaars of druk bezet zijn.
 • De inzet van virtual reality (VR) of mixed reality (MR) voor beroepen met veel complexe handelingen, gevaarlijke situaties of kostbare oefenmomenten. Bijvoorbeeld met een VR-bril of hologrammen.
 • Begeleiding op afstand via augmented reality (AR) voor het optimaal en efficiënt gebruiken van expertise op lastig te bereiken plekken.