Search
Close this search box.

SIA publiceert oproep  Impuls 2020

Home » SIA publiceert oproep  Impuls 2020

SIA publiceert oproep  Impuls 2020

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep in het kader van Impuls 2020 gepubliceerd. Het doel van dit al eerder aangekondigde programma is het behoud en de versterking van de infrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen omdat deze onder druk staat door de COVID-19 crisis.

Met deze impuls beoogt Regieorgaan SIA de hogescholen te ondersteunen bij de doorontwikkeling en professionalisering van het onderzoek, ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek.
De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn.Het maximaal beschikbare budget is € 10 miljoen. In de bijlage van de handleiding is per hogeschool het maximale subsidiebedrag aangegeven dat aangevraagd kan worden. Met de financiële middelen van de Impuls 2020 kan een hogeschool investeren in de onderzoeksinfrastructuur. Hierbij kan worden gedacht aan het aantrekken van (ondersteunend) onderzoekspersoneel, in materiaal, of activiteiten ten dienste van visie- of netwerkvorming van de onderzoeksfunctie van de hogeschool voor een betere strategische positionering. De middelen zijn ook bedoeld voor de onderlinge afstemming tussen hogescholen en de verbinding van het onderzoek met regionale en nationale partners in het kader van de NWA en het missiegedreven innovatiebeleid.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 15 oktober 2020, 14:00 uur.