Search
Close this search box.

SIA komt met nieuwe ondersteuning hogescholen in verband met coronacrisis

Home » SIA komt met nieuwe ondersteuning hogescholen in verband met coronacrisis

SIA komt met nieuwe ondersteuning hogescholen in verband met coronacrisis

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft een aantal nieuwemaatregelen in verband met de coronacrisis aangekondigd. Aanleiding voor het nemen van de maatregelen is dat, als gevolg van de coronacrisis, het onderzoek bij hogescholen onder druk staat.

Impuls 2020
Belangrijkste maatregel is de introductie van Impuls 2020. Dit is een eenmalige financieringsregeling bedoeld voor het behoud en de versterking van de infrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. De financiering ondersteunt hogescholen in deze moeilijke periode om hun rol als kennisinstelling in de regio in te (blijven) nemen. 

In het kader van de regeling kan iedere hogeschool maximaal één aanvraag indienen. De hoogte van het bedrag dat een hogeschool kan aanvragen, hangt af van de grootte van de hogeschool. De bedragen variëren van € 75.000 tot € 550.000. Regieorgaan SIA stelt in totaal maximaal € 10 miljoen beschikbaar.

De regeling opent naar verwachting begin juni 2020 en sluit in oktober 2020. Hogescholen kunnen doorlopend financiering aanvragen. 

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/impuls-2020
 
RAAK Impuls 2020
Voor de korte termijn zet SIA de RAAK Impuls 2020 in. Hiermee wil SIA de kwaliteit van lopende RAAK-projecten borgen. Met deze middelen kan het onderzoek worden aangepast aan de nieuwe eisen van de 1,5 meter samenleving, bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor de participatie van praktijkpartners in het onderzoek. De RAAK impuls opent naar verwachting in juni 2020.City Deal Kennis Maken Impuls 2020
Speciaal voor de 19 steden die deelnemen in City Deal Kennis Maken komt er een Impuls 2020. Dit geeft steden de kans om met studenten in een challenge-aanpak aan de slag te gaan. Deze challenges bieden studenten, ondanks de 1,5 meter samenleving, rijke leeromgevingen en kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken die juist tijdens de coronapandemie extra aandacht kunnen gebruiken. De regeling opent naar verwachting in juni 2020.Aansluiting onderzoeksprogramma COVID-19
Tot slot faciliteert SIA hogescholen om met goede voorstellen te komen voor het door ZonMw en NWO opgezette onderzoeksprogramma Second Wave, gericht op onderzoek dat samenhangt met de coronacrisis.

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/nieuwe-maatregelen-in-verband-met-de-coronacrisis