Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Schouten: eerste resultaten merkbaar van eerste serie Regio Deals, nieuwe aanvraagronde geopend

Home » Schouten: eerste resultaten merkbaar van eerste serie Regio Deals, nieuwe aanvraagronde geopend

Schouten: eerste resultaten merkbaar van eerste serie Regio Deals, nieuwe aanvraagronde geopend

Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste serie Regio Deals zijn in verschillende regio’s de eerste stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de Regio Deals pakt het kabinet samen met de regio’s opgaven aan die het perspectief van burgers en bedrijven moeten versterken en de brede welvaart in de regio moeten verbeteren. Om een impuls te geven aan verschillende gebieden in Nederland stelde het kabinet vanuit het Regeerakkoord € 950 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018-2022. Onlangs werd bekend gemaakt dat voor de huidige openstelling € 180 miljoen beschikbaar is 

In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan in een deal aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment wordt al in zestien regio’s samengewerkt aan regionale opgaven. Met de nieuwe openstelling kunnen ook andere regio’s voorstellen aanmelden.

Nieuwe openstelling tot 1 december

Het kabinet en de regio’s hebben deze zomer elf nieuwe Regio Deals gesloten, die inmiddels gestart zijn met de uitvoering. De aanmelding voor de volgende tranche Regio Deals is onlangs geopend: voorstellen kunnen tot 1 december aangemeld worden bij RVO. Hiervoor is € 180 miljoen beschikbaar.

Ondersteuning nodig bij de Regio Deal in jouw gemeente of regio? Onze experts denken graag mee!