Search
Close this search box.

Landbouwsubsidies in Brabant en Limburg

Home » Landbouwsubsidies in Brabant en Limburg

Landbouwsubsidies in Brabant en Limburg

Noord-Brabant en Limburg hebben opnieuw financiering vrijgemaakt ter ondersteuning van de landbouwsector. Limburg implementeert hiervoor het nieuwe POP3-programma, terwijl Noord-Brabant de subsidieregeling Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2023-2027 introduceert.

In Noord-Brabant kunnen mkb-ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproductie, verkoop of aanbieding van landbouwdiensten, of hun samenwerkingsverbanden, tot 11 december een subsidieaanvraag indienen. De maximale subsidie bedraagt € 35.000.

Deze subsidieaanvragen moeten gericht zijn op het bevorderen van innovatieve projecten binnen de Brabantse land- en tuinbouwsector. Dit kan variëren van investeringen in landbouwbedrijven, verwerking of verkoop van landbouwproducten, marktonderzoek, productontwerp, tot kennisuitwisseling en samenwerking.

Aan de andere kant introduceert Limburg het nieuwe POP3-programma voor de periode 2023-2027. Dit programma bevat verschillende onderdelen, waaronder productieve investeringen, niet-productieve investeringen, samenwerking voor innovatie, gebiedsontwikkeling, kennisuitwisseling en LEADER.

De doelgroep, subsidiabele activiteiten, voorwaarden en subsidiebedragen variëren per onderdeel en per openstellingsbesluit. Op dit moment zijn er nog geen openstellingsbesluiten aangekondigd.