Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Routekaart subsidiemogelijkheden Leven Lang Ontwikkelen bekend gemaakt

Home » Routekaart subsidiemogelijkheden Leven Lang Ontwikkelen bekend gemaakt

Routekaart subsidiemogelijkheden Leven Lang Ontwikkelen bekend gemaakt


Het kabinet heeft een routekaart gepresenteerd met beleidsopties voor een versterking en versnelling van leren en ontwikkelen. De routekaart onderstreept het belang dat de regering hecht aan de (persoonlijke) ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden zodat zij goed inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De routekaart werd toegelicht in een kamerbrief van de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW). De doelstellingen die zijn vastgelegd zullen zich rechstreeks vertalen naar interessante subsidiekansen voor onder andere mbo-scholen.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren samen met sociale partners, opleiders, uitvoeringsorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden hard gewerkt aan maatregelen om een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor alle werkenden en werkzoekenden aantrekkelijk en mogelijk te maken. Bekende maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid zijn onder andere: RIF-regeling, flexibilisering van het volwassenonderwijs, Tel mee met Taal, SLIM en MKB-idee.

Extra geld voor projecten rond een Leven Lang Ontwikkelen

Mede als gevolg van de veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld digitalisering, technologische ontwikkelingen en de coronacrisis en de toekomstige uitdagingen, heeft het kabinet het afgelopen jaar – bovenop de bestaande inzet – extra geld uitgetrokken om de ontwikkelingen op het gebied van een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

NL Leert Door

In mei 2020 heeft het kabinet bijvoorbeeld het programma NL Leert Door gelanceerd met daarin regelingen voor kosteloze ontwikkeladviezen en scholing. Het doel van deze regeling is om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten door (niet-)werkenden te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. € 1,4 miljard voor begeleiding naar nieuw werk Na de zomer, tegelijk met het derde steun- en herstelpakket, is een omvangrijk sociaal pakket van € 1,4 miljard gepresenteerd met daarin aandacht voor scholing en ontwikkeling en voor intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.

Benieuwd naar subsidiekansen voor het mbo?

In veel van de regelingen rondom een Leven Lang Ontwikkelen en om-, bij- en herscholing is een belangrijke rol voor mbo-onderwijsinstellingen belegd. Wij verwachten dan ook dat de gepresenteerde routekaart gaat leiden tot heropening van bestaande en nieuwe subsidiekansen.

Bent u benieuwd hoe uw organisatie gebruik kan maken van subsidieregelingen voor projecten die aansluiten bij een Leven Lang Ontwikkelen en de routekaart van het kabinet? Ignite Group heeft een aanpak ontwikkeld om de landelijke routekaart concreet te vertalen naar specifieke subsidiekansen.

Team Onderwijs

Ignite Group kan uw organisaties verder helpen Ignite Group heeft tientallen jaren ervaring met het aanvragen en begeleiden van subsidietrajecten voor mbo-scholen. De consultants uit ons Team Onderwijs kennen onderwijsorganisaties van binnen en van buiten. Zo werken zij op detacherings- of op opdrachtbasis voor meerdere ROC’s en zijn er veel successen geboekt . Zij maken graag, geheel vrijblijvend, kennis met u!