Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Rijkscultuurfondsen: ruim € 15 miljoen extra steun voor makers en instellingen

Home » Rijkscultuurfondsen: ruim € 15 miljoen extra steun voor makers en instellingen

Rijkscultuurfondsen: ruim € 15 miljoen extra steun voor makers en instellingen

De zes rijkscultuurfondsen (Filmfonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Letterenfonds, Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) trekken ruim € 15 miljoen extra uit ter ondersteuning van makers en instellingen. Het geld zal nog dit jaar worden ingezet via bestaande én nieuwe regelingen.
Het extra budget is overigens aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door OCW-minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullende bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).De extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullende steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee willen de rijkscultuurfondsen bijdragen aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.Kijk voor meer informatie per fonds op:

Het Filmfonds heeft op dit moment nog geen bericht over de inzet van de extra middelen.