Zoeken
Sluit dit zoekvak.

RIF opnieuw open: € 7 miljoen voor samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven

Home » RIF opnieuw open: € 7 miljoen voor samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven

RIF opnieuw open: € 7 miljoen voor samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven

NIEUWS – Het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) gaat van 1 tot en met 30 juni 2017 opnieuw open voor het indienen van aanvragen. Voor deze nieuwe aanvraagronde heeft het ministerie van OCW een budget van € 7 miljoen beschikbaar gesteld.

Het RIF ondersteunt projecten ter verbetering van de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de regionale arbeidsmarkt. Te ondersteunen samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven moeten ervoor zorgen dat toekomstige werkgevers bij scholen binnenkomen en dat mbo-studenten goed voorbereid zijn op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zorgen de projecten ervoor dat het onderwijs zich blijft vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden.

De RIF-subsidie bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 2 miljoen per vier jaar durend project. Bovendien is per aanvraag nog maximaal € 500.000 aanvullende subsidie beschikbaar voor het doelmatiger organiseren van het opleidingenaanbod.

Voorbeelden van succesvolle aanvragen
In de aanloop naar de nieuwe aanvraagronde maakte OCW-minister Bussemaker vorige week bekend € 15,9 miljoen subsidie toe te kennen aan vijftien tijdens de vorige aanvraagronde (in januari 2017) ingediende projecten. Van deze vijftien gehonoreerde aanvragen zijn de meesten gericht op techniek, procesindustrie en bouw. Daarnaast is er ook subsidie toegekend aan drie projecten gericht op zorg en welzijn. Met de vijftien projecten is inclusief aanvullingen van regionale overheden en bedrijven een totale investering van ruim € 49 miljoen gemoeid. Voorbeelden van succesvolle aanvragers zijn onder meer:

  • het NOVA college in Haarlem, dat met het project ‘Smart Makers Education’ inzet op continue ontwikkeling van onderwijs in technologie en het promoten van ICT-technische beroepen in het vo, mbo, hbo en het basisonderwijs;
  • het Alfa College (Groningen), dat zich met het project ‘Fieldlab PracTICe’ richt op een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt in de bouw- en installatietechniek en daarbij de lokale situatie aangrijpt om de kennis van aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen te vergroten;
  • het Noorderpoort college, dat met samenwerkingsverband ‘NetwerkZON’ een totaalaanbod aan opleidingen in de Zorg en Welzijn in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel organiseert.


Ook in 2018 kan RIF-subsidie worden aangevraagd
Komt de aanvraagperiode van 1 tot en met 30 juni 2017 te vroeg? Ook volgend jaar zal er weer RIF-subsidie zijn aan te vragen. De looptijd van het fonds is na een zeer positieve tussenevaluatie namelijk met één jaar verlengd tot en met 2018. In totaal is er volgend jaar € 25 miljoen subsidie te verdelen.

Iets voor u?
Ignite Group ondersteunt u graag. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op om uw eventuele RIF-project te bespreken.