Search
Close this search box.

RIF 2019-2022: komende drie jaar € 100 miljoen voor betere aansluiting mbo op de arbeidsmarkt

Home » RIF 2019-2022: komende drie jaar € 100 miljoen voor betere aansluiting mbo op de arbeidsmarkt

RIF 2019-2022: komende drie jaar € 100 miljoen voor betere aansluiting mbo op de arbeidsmarkt

Van 2019 tot en met 2022 is er € 100 miljoen beschikbaar voor projecten van mbo-scholen en bedrijven om het mbo-onderwijs beter te laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Deze projecten zijn gericht op een kwaliteitsimpuls voor een specifieke opleiding, branche of regio. De subsidiegelden zijn aan te vragen vanuit de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF). De eerstvolgende aanvraagronde is van 1 tot en met 31 januari 2019. De subsidie per samenwerkingsverband kan oplopen tot € 2 miljoen. 

Wie?

In aanmerking voor subsidie komt het bevoegd gezag van een mbo-onderwijsinstelling. Er moet sprake zijn van publiek-private samenwerking. In een samenwerkingsverband werken in ieder geval één onderwijsinstelling en in ieder geval één arbeidsorganisatie samen.

Waarvoor?

De subsidieaanvraag kan betrekking hebben op een publiek-private samenwerking waarvoor niet eerder subsidie is aangevraagd (startersaanvraag), of het door verbreding en verdieping aanzienlijk uitbreiden van een bestaande publiek-private samenwerking (opschalingsaanvraag).
Een startersaanvraag moet betrekking hebben op minimaal één van de volgende thema’s: ‘verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in de entreeopleiding in het mbo’, ‘stimuleren van een leven lang ontwikkelen’, ‘professionalisering van docenten’ en ‘ontwikkelen van onderzoekend vermogen van docenten, praktijkbegeleiders en studenten’. Voor een opschalingsaanvraag geldt dat minimaal de thema’s ‘ontwikkeling van onderzoekend vermogen van studenten en docenten’ en ‘professionalisering van docenten’ onderdeel zijn van een aanvraag. Hoeveel?

De subsidie voor de publiek-private samenwerking bedraagt maximaal één derde deel van de meerjarenbegroting en minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per subsidieaanvraag. Voor subsidieverstrekking geldt als voorwaarde dat er sprake is van cofinanciering door de partijen in het samenwerkingsverband. Subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier of vijf jaar.
Wanneer?

Aanvragen kunnen elektronisch worden ingediend bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen). In de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 januari en van 1 juni tot en met 30 juni. Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt door een beoordelingscommissie.

Interesse? Onze onderwijsspecialist Anko Spoelstra helpt je graag verder!