Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Regioorgaan SIA publiceert oproep RAAK-Impuls

Home » Regioorgaan SIA publiceert oproep RAAK-Impuls

Regioorgaan SIA publiceert oproep RAAK-Impuls

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep in het kader van RAAK-Impuls gepubliceerd. Het doel van deze al aangekondigde oproep is het borgen van de kwaliteit van lopende RAAK-projecten. Als gevolg van de coronacrisis kampen hogescholen namelijk met vertraging of zelfs stopzetting van onderzoeksprojecten. Het gevolg is dat lopende projecten (nog) niet afgerond kunnen worden. Daarnaast is er een reëel risico dat de kwaliteit van onderzoeksprojecten onder druk komt te staan.

De regeling richt zich specifiek op RAAK-projecten, omdat deze door hun omvang en doorlooptijd de meeste gevolgen ondervinden van de maatregelen om het coronavirus in te dammen.
Conform de beoordelingscriteria van RAAK, kijkt SIA met nadruk naar de aspecten ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’. Met het geld vanuit de RAAK-Impuls kan het onderzoek worden aangepast aan de eisen van de 1,5-metersamenleving, bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor de participatie van praktijkpartners in het onderzoek.

Alleen lopende RAAK-projecten uit de volgende indieningsrondes komen in aanmerking voor maximaal één subsidietoekenning:

  • Rondes RAAK-mkb: vanaf RAAK-mkb ronde oktober 2017;
  • Rondes RAAK-publiek: vanaf RAAK-publiek indieningsronde juni 2017;
  • Rondes RAAK-PRO: vanaf RAAK-PRO 2016.

De aanvraag kan op elk moment tijdens de looptijd van het project worden ingediend. Projecten waarvoor een Top-up-aanvraag is gehonoreerd, komen niet in aanmerking voor de RAAK-Impuls.De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 10.000. Binnen 12 maanden na subsidieverlening moet het geld worden besteed.Aanvragen kunnen doorlopend tot en met 20 april 2021 worden ingediend. Er wordt gewerkt met verschillende ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is 7 juli 2020.

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/raak-impuls