Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd

Home » Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd

Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd

De Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVSC19) is gepubliceerd. Doel van deze al eerder aangekondigde beleidsregel is het compenseren van verhuurders van sportaccommodaties voor de financiële schade die zij oplopen wanneer zij de huursom van amateursportorganisaties kwijtschelden (en stimuleert hiermee verhuurders om de huur voor amateursportorganisaties kwijt te schelden).
In aanmerking komen alle verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties. Dit kunnen zowel gemeenten, sportbedrijven als particuliere verhuurders zijn.

Op grond van de regeling komen de verhuurders in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kwijtgescholden huursom. Wanneer het totale voor tegemoetkoming geclaimde bedrag hoger is dan het beschikbare budget (€ 89,5 miljoen) zal de verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaatsvinden.

Aanvragen kunnen van 15 september 2020 tot en met 15 oktober 2020 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).