Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Record aantal aanvragen Eurostars, meer dan een kwart uit Nederland

Home » Record aantal aanvragen Eurostars, meer dan een kwart uit Nederland

Record aantal aanvragen Eurostars, meer dan een kwart uit Nederland

NIEUWS – De achtste aanvraagronde voor het Eurostars-programma heeft 415 aanvragen opgeleverd. Dat is een record. Nog nooit werden er zoveel subsidieaanvragen ingediend voor de populaire Europese mkb-subsidie, dat internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten stimuleert in 36 landen. Bij maar liefst 106 aanvragen zijn Nederlandse partners betrokken.

Eurostars is een Europees innovatieprogramma waarin het onderzoekuitvoerende mkb wordt gestimuleerd internationaal samen te werken voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Er zit ruim € 1,1 miljard in de pot, in Nederland is jaarlijks € 18 miljoen beschikbaar.

Nederland een van toppers binnen Eurostars
Nederland doet het al jaren erg goed binnen Eurostars. En was de laatste ronde zelfs runner-up. Met 32 gehonoreerde projecten, werden alleen in Duitsland aan meer projecten subsidie toegekend. En binnen de achtste Eurostars-ronde ziet het er ook weer goed uit voor Nederland. Want als klein land (mede)verantwoordelijk zijn voor meer dan 25% van de aanvragen, toont alvast aan hoe innovatie op Europees niveau leeft onder het Nederlandse mkb. Tot nu toe scoorde Nederland binnen Eurostars vooral goed op de thema’s ICT, Health en Life Sciences.

Voordelen Eurostars
In vergelijking met andere Europese subsidies heeft Eurostars veel voordelen. Zo kent het programma een relatief hoge slagingskans en zijn de periodes tussen de aanvraag, toekenning van de subsidie en de uiteindelijke startdatum redelijk kort. Daar waar de voorbereidingstijd voor Europese subsidies soms jaren is, kunnen ondernemers binnen Eurostars vaak al binnen een aantal maanden aan de slag. Lees hier waar Eurostars-projecten aan moet voldoen.

Meer weten over subsidie voor het hightech mkb? www.vindsubsidiesvoorhightechmkb.nl.