Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Provincies mogen resterend geld voor Realisatie Transitie Landelijk Gebied ook in 2023 gebruiken

Home » Provincies mogen resterend geld voor Realisatie Transitie Landelijk Gebied ook in 2023 gebruiken

Provincies mogen resterend geld voor Realisatie Transitie Landelijk Gebied ook in 2023 gebruiken

Tot 1 december 2022 konden provincies in totaal € 2,4 miljoen subsidie aanvragen voor een specifieke uitkering om bij te dragen in de uitvoeringskosten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De middelen zijn specifiek bedoeld om invulling te geven aan de nationaal wettelijk verplichte doelstellingen op het gebied van natuur, inclusief stikstof, klimaat en water. Provincies zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van gebiedsplannen. De regievoering van voorbereiding en uitvoering daarvan betekent een taakverzwaring voor de provincies.

Via deze uitkering kregen provincies budget beschikbaar voor de jaren 2022 en 2023. Waarbij het ging om € 1,2 miljoen per jaar. Echter is gebleken dat niet alle provincies in 2022 het budget hebben opgemaakt. Wel verwachten zij in 2023 meer geld nodig te hebben dan begroot. Het is natuurlijk onwenselijk dat de voorbereiding en uitvoering van de gebiedsprocessen stokt. Met de gepubliceerde wijziging is het mogelijk om de overgebleven gelden van 2022 te gebruiken voor 2023.

Wil je hier meer over weten? Bel naar 088 202 0400 of laat je gegevens achter via de knop hieronder.