Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Praktijkleren op maat: € 63 miljoen extra middelen

Home » Praktijkleren op maat: € 63 miljoen extra middelen

Praktijkleren op maat: € 63 miljoen extra middelen


De subsidieregeling Praktijkleren bestaat al jaren: het volgen van een mbo-opleiding wordt gecombineerd met werken in een leerbedrijf. De regeling stimuleert werkgevers om praktijkleer- en werkleerplaatsen aan te bieden aan leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen. Zij kunnen zich daarmee beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.

€ 60 miljoen euro extra om negatieve effecten Coronacrisis op te vangen
De coronasituatie vraagt om een verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt. Kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo draagt hieraan bij. In 2021 wordt hiervoor bijna € 60 miljoen euro extra aangewend. De middelen kunnen worden ingezet voor financiering van mbo-opleidingen van maximaal negen maanden.

Praktijkleren op maat
Het betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf. De praktijkverklaring, waarin de in het bedrijf geleerde werkprocessen zijn vermeld, maakt deel uit van de mbo-verklaring. Als aanvullende lessen of examens zijn behaald, krijgen deze ook een plek in de mbo-verklaring.

Deze mbo-opleidingen dienen te worden uitgevoerd in de derde leerweg. De derde leerweg wordt niet door het ministerie van OCW bekostigd. Zowel door OCW bekostigde mbo-instellingen (ROC’s, AOC’s en vakinstellingen) als niet door OCW bekostigde mbo-instellingen kunnen opleidingen in de derde leerweg uitvoeren, mits zij hiervoor een erkenning van DUO hebben verkregen.

Vergoeding voor mbo-instellingen
UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden in de arbeidsmarktregio’s kopen de mbo-opleidingen in bij mbo-instellingen. Voor de vergoeding aan de mbo-instelling zal een richtbedrag worden gehanteerd. In totaal is voor de inkoop van mbo-opleidingen in de arbeidsmarktregio’s € 31,5 miljoen beschikbaar. 

Vergoeding voor werkgevers
De vergoeding aan de werkgever die erkend leerbedrijf is en de opleiding in de praktijk verzorgt, wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de kandidaat bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest met een maximum van 30 weken en € 2.025. Dit naar analogie van de subsidieregeling Praktijkleren van OCW. Voor subsidiering van werkgevers is in totaal € 27 miljoen gereserveerd.

Interesse in de subsidie Praktijkleren op maat? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.