Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Praktijkleren gaat door tot 2023

Home » Praktijkleren gaat door tot 2023

Er zijn ook andere wijzigingen. Zo is er bij de evaluatie naar voren gekomen dat er in het HBO-deel van de regeling behoefte is aan subsidie voor de sector zorg en welzijn. Deze behoefte is ontstaan door een krapte op de arbeidsmarkt, de noodzaak tot opscholing van studenten met een MBO diploma en een gebrek aan middelen bij werkgevers. Dit heeft ertoe geleid dat het onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij is toegevoegd aan de sectoren bij een duale of deeltijd HBO opleiding. Een andere wijziging heeft betrekking op de deadline. Deze is vervroegd naar 16 december 2019. De subsidieplafonds worden later bekendgemaakt.

Over praktijkleren

Deze praktijkleren subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven die praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden binnen verschillende categorieën onderwijs. Per categorie gelden er andere voorwaarden.