Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Overijssel komt gedupeerde culturele instellingen en festivals tegemoet

Home » Overijssel komt gedupeerde culturele instellingen en festivals tegemoet

Overijssel komt gedupeerde culturele instellingen en festivals tegemoet

De provincie Overijsel heeft de Subsidieregeling tegemoetkoming culturele instellingen en festivals Overijssel (USOVCIF) gepubliceerd.
Het doel van de eerder deze week al aangekondigde nieuwe regeling is bepaalde culturele instellingen of organisaties in Overijssel tegemoet te komen in de geleden financiële schade als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan.
Subsidie kan worden aangevraagd door de volgende culturele instellingen of organisaties in Overijssel: Stichting IJsselbiënnale, Ribs & Blues, Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel, Stichting Deventer Boekenmarkt, Kasko, Stichting Monumentenwacht, Natura Docet Wonderryck Twente, RIBO, Rijnbrink Bibliotheken en cultuureducatie, Theaterfirma Linea Rekta, Vuur en Vlam Dansproducties, TEN Producties, Britten Jeugd Strijkorkest, Consensus Vocalis, Theatergroep De Jonge Honden, Museum De Fundatie, Memory Museum Nijverdal of OKTO.Subsidie kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in de financiële schade. Onder financiële schade wordt verstaan: het geleden verlies of de gederfde inkomsten in de periode 1 maart 2020 t/m 31 december 2020 of 1 juni 2020 t/m 31 december voor Museum De Fundatie, berekend op basis van de beschikbaar gestelde rekentool ‘Berekening financiële schade’. De subsidie bedraagt per aanvrager maximaal 100% van de financiële schade.Aanvragen kunnen tot en met 1 november 2020 (voor 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel, en worden behandeld in volgorde van ontvangst voor zover het subsidieplafond van € 1.550.000 dit toelaat. Indien de totaal gevraagde subsidie meer is dan het beschikbare subsidieplafond, wordt het beschikbare subsidieplafond evenredig verdeeld over de ingediende volledige aanvragen.