Search
Close this search box.

Overbruggingsregeling voor door coronacrisis getroffen flexwerkers

Home » Overbruggingsregeling voor door coronacrisis getroffen flexwerkers

Overbruggingsregeling voor door coronacrisis getroffen flexwerkers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) gepubliceerd.
Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het ondersteunen van flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand, en onvoldoende middelen van bestaan hebben om rond te komen.
De TOFA biedt flexwerkers een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. Recht op een tegemoetkoming heeft degene die:

  • als werknemer in februari 2020 ten minste € 400 aan loon heeft genoten;
  • als werknemer in maart 2020 ten minste € 1 aan loon heeft genoten;
  • op 1 april 2020 achttien jaar of ouder was, maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt;
  • in april 2020 ten minste 50% minder loon heeft genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020;
  • in april 2020 ten hoogste € 550 aan loon heeft genoten;
  • schriftelijk verklaart als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud; en
  • schriftelijk verklaart over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend te hebben gekregen, dan wel een naar aard en strekking vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.

De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De tegemoetkoming bedraagt per kalendermaand bruto € 550.
Aanvragen kunnen van 22 juni tot en met 12 juli 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het UWV.

Meer informatie:

Zie ook: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/