Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ouderen langer actief en zelfstandig? Europa betaalt het!

Home » Ouderen langer actief en zelfstandig? Europa betaalt het!

Ouderen langer actief en zelfstandig? Europa betaalt het!

BLOG – De bevolking van Europa vergrijst. En die vergrijzing zal de komende jaren alleen nog maar sterker toenemen. Het wordt daardoor een uitdaging om alle Europese ouderen een zo goed mogelijke oude dag te bezorgen én tegelijkertijd de zorgkosten onder controle te houden. Om hier een oplossing voor te vinden zijn er diverse interessante Europese subsidiemogelijkheden en prijzen gericht op de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van ouderen.

De komende tijd zijn er wel vier mogelijkheden tot subsidie of het winnen van een prijs op dit gebied. Het gaat om subsidies en prijzen in het kader van het Active & Assisted Living Programme (AAL) en het grote Europese R&D-programma Horizon 2020.

AAL-openstelling 2018
Het AAL-programma wordt volgend voorjaar opnieuw opengesteld voor innovatieve, internationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen.

Nieuw aan de aangekondigde openstelling in 2018 is dat deze flexibeler zal zijn dan eerdere openstellingen van het programma. De verruiming zit vooral in de omvang en de duur van in aanmerking komende projecten. Voorheen konden alleen consortia waarin ook een eindgebruiker zat een aanvraag indienen. Maar volgend jaar zijn ook samenwerkingsverbanden welkom die zich nog in de idee- en conceptfase bevinden. Voor deze projecten, met een maximaal cofinancieringsbudget van € 300.000, geldt een maximale looptijd van zes maanden en een minder complexe administratieve verantwoording.

De Europese Commissie hoopt met de flexibelere openstelling op meer interessante innovatieve ideeën van kleinere samenwerkingsverbanden, met daarin bijvoorbeeld een hoog-innovatieve start-up. De verwachting is dat de AAL-call 2018 in februari 2018 wordt gepubliceerd. Aanvragen kunnen vervolgens tot begin mei 2018 worden ingediend.

AAL Smart Ageing Prize 2018
Deze prijsvraag
in het kader van het AAL-programma is bedoeld voor innovatieve en inspirerende producten en diensten die met behulp van digitale technologieën ouderen in staat stellen volledig deel te nemen aan sociale activiteiten. Het prijzengeld bedraagt € 50.000 (een eerste prijs van € 35.000, een tweede prijs van € 10.000 en een derde prijs van € 5000). De deadline voor het indienen van ideeën is 30 maart 2018. Kijk hier voor informatie over de winnaar van vorig jaar.

Horizon 2020-oproep rondom investeringen in ‘slimme’ woningen
Een aanverwante oproep vindt plaats in het kader van het Horizon 2020-onderdeel ‘Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn’. Vanuit dit onderdeel is er € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor coördinatie- en ondersteuningsacties met betrekking tot investeringen in ‘slimme’ woningen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen met diverse zorgvoorzieningen onder handbereik. Bij die slimme woningen gaat het behalve om fysieke aanpassingen vooral om het upgraden van de bestaande ICT-infrastructuur, waarmee allerlei digitale diensten kunnen worden ondersteund.

Te ondersteunen coördinatie- en ondersteuningsacties moeten belangrijke stakeholders bij elkaar brengen en bijdragen aan het vaststellen van een Europees referentiekader voor ‘age-friendly housing’, dat een gezonde basis legt voor investeringsbeslissingen in slimme en leeftijdvriendelijke woonomgevingen. Aanvragen voor de oproep ‘Supporting investment in smart living environments for ageing well through certification’ (identificatiecode SC1-HCC-01-2018) kunnen worden ingediend tot en met 24 april 2018.

Horizon 2020-prijs voor betere mobiliteit 65-plussers
Ten slotte is er vanuit het Horizon 2020-programma ook de zogeheten Horizon Prize for Social Innovation in Europe. Het doel van deze prijsvraag is het verbeteren van de mobiliteit van 65-plussers door middel van het verlenen van innovatieve mobiliteitsoplossingen. Aan de prijs is een bedrag van € 2 miljoen verbonden (een hoofdprijs van € 1 miljoen en vier runner up-prijzen van € 250.000). Aanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 29 februari 2019.

Laat uw kansen controleren!
Heeft u innovatieve ideeën die eraan bij kunnen dragen dat ouderen langer actief en zelfstandig kunnen leven? Dan heeft de EU in ieder geval de nodige mogelijkheden om een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Ignite Group gaat graag met u in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden – ook nationale en regionale – voor u van toepassing zijn. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.