Search
Close this search box.

Oproep ‘Wetenschap voor de praktijk’ binnen ZonMw COVID-19 Programma

Home » Oproep 'Wetenschap voor de praktijk' binnen ZonMw COVID-19 Programma

Oproep ‘Wetenschap voor de praktijk’ binnen ZonMw COVID-19 Programma

ZonMw heeft de derde oproep in het kader van het COVID-19 Programma opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Het COVID-19 Programma heeft de volgende centrale doelstellingen:

  • bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen;
  • nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën; kennis genereren over diagnostiek, behandeling, herstel en preventie van COVID-19 en gerelateerde ziektes; en logistiek en aanvoerlijnen van benodigde materialen en apparatuur, data-vergaring/analyse, modellering en technische mogelijkheden om ontwikkeling van de pandemie te volgen en te voorspellen;
  • kennis genereren over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.

Daarnaast kent het programma drie aandachtsgebieden:

  • 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling;
  • 2. Zorg en preventie;
  • 3. Maatschappelijke dynamiek.

De nu gepubliceerde oproep richt zich op alle aandachtsgebieden.

Doel van de oproep is het aandragen van oplossingen die binnen korte tijd praktische vragen helpen beantwoorden en problemen kunnen verlichten door hetcombineren van wetenschappelijke én praktijkkennis. Het gaat om praktische vragen en problemen waarmee diverse organisaties (zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden, het openbaar vervoer) worden geconfronteerd als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor inzet van wetenschappelijke expertise, dataverzameling en -bewerking, testen en experimenteren of benodigde diensten van derden. Personele kosten van de (maatschappelijke) onderneming en (lokale) overheid, of kosten van reguliere bedrijfsprocessen of zorg zijn niet subsidiabel.

Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie.
Aanvragen kunnen worden ingediend door wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks- en kennisinstituten), umc’s in een samenwerkingsverband met bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen, patiënten- en cliëntenorganisaties, etc. 
Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.
Voor deze subsidieoproep is € 1,35 miljoen beschikbaar. De subsidie is maximaal € 25.000 per project. De maximale duur van de projecten is zes maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 25 mei 2020, 12.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/covid-19-wetenschap-voor-de-praktijk/