Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Oproep voor Impactvolle Jeugdprojecten

Home » Oproep voor Impactvolle Jeugdprojecten

Oproep voor Impactvolle Jeugdprojecten

ZonMw heeft een oproep geopend binnen het programma Wat werkt voor de jeugd voor verbetering binnen de jeugdsector. De oproep, genaamd Consortia ‘Samen lerend doen wat werkt in de jeugdsector’, heeft als doel impact te realiseren door het aanpakken van urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector.

Deze projecten hanteren een ‘Impact Plan Benadering’, waarbij met een grondige probleemanalyse en een duidelijk beeld van de beoogde impact een strategie voor verandering wordt ontwikkeld. Door kennisontwikkeling en -benutting wordt bijgedragen aan een verandering die leidt tot betere uitkomsten voor jeugdigen en hun gezin.

Wie kan deze subsidieaanvraag indienen? Het gaat om interdisciplinaire consortia die bestaan uit onderzoeksorganisaties met kennis van het jeugdveld en het specifieke maatschappelijke vraagstuk, onderzoeksorganisaties met kennis van innovaties en implementatieprocessen, relevante praktijkorganisaties, jongeren en/of ouders, en andere relevante organisaties zoals beroepsverenigingen, kennisinstellingen, opleidingen, gemeenten en meer.

De subsidie is bedoeld voor het realiseren van impact door bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van de sociale en pedagogische basis, vergroten van collectieve verantwoordelijkheid, normaliseren van het gewone leven, vergroten van weerbaarheid van jongeren, versterken van passende zorg en ondersteuning, en versterken van lokale preventie en zorg.

Het beschikbare subsidiebudget voor deze ronde bedraagt € 4,8 miljoen, met een maximale subsidie van € 800.000 per consortium. De projecten hebben een maximale looptijd van 48 maanden.

Aanvragen kunnen worden ingediend via MijnZonMw. De deadlines zijn 21 mei 2024 (projectidee) en 24 september 2024 (subsidieaanvraag). Dit is je kans om bij te dragen aan een positieve verandering in de jeugdsector.