Search
Close this search box.

Opnieuw verlenging van projectperiode ESF vanwege coronacrisis

Home » Opnieuw verlenging van projectperiode ESF vanwege coronacrisis

Opnieuw verlenging van projectperiode ESF vanwege coronacrisis

Vanwege de grote impact van de coronacrisis heeft een groot deel van de in uitvoering zijnde ESF-projecten vertraging opgelopen.
Daarom is dit voorjaar al besloten om de duur van alle ESF-projecten met een einddatum vanaf 1 maart 2020 met zes maanden te verlengen. Inmiddels is duidelijk dat veel projecten aan deze verlenging niet voldoende hebben om tot afronding van het project te komen. De projectperiode wordt daarom opnieuw verlengd, zo meldt Uitvoering Van Beleid (UVB).
Om aanvragers langer de gelegenheid te bieden hun ESF-project uit te voeren en af te wikkelen, is op 7 december 2020 een ESF-regelwijziging ondertekend die voor een deel van de projecten voorziet in nogmaals een verlenging van zes maanden. De publicatie in de Staatscourant volgt zo spoedig mogelijk. De regelwijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.Wat betekent dit?Voor de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Instellingen heeft de regelwijziging vooral gevolgen voor de tijdvakken 2018-2 en 2019. De regelwijziging houdt namelijk in dat van de projecten met een einddatum die ligt in de periode 31 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021 en die geen verzoek tot vaststelling hebben ingediend, de projectperiode wordt verlengd met zes maanden. Indien dit voor iemand van toepassing is, dan ontvangt men (na publicatie van de regelwijziging) een e-mail van UVB met de nieuwe einddatum.Met nu nog lopende projecten uitgevoerd in het kader van Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren, Actieve Inclusie en Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS), waar de regelwijziging op van toepassing kan zijn, wordt individueel contact opgenomen door UVB.Intrekking verzoek tot vaststellingProjecten die al een verzoek tot vaststelling hebben ingediend vóór het moment van publicatie van de regelwijziging worden in beginsel niet verlengd. Wel stelt UVB deze projecten in de gelegenheid om hun verzoek tot vaststelling in te trekken om zodoende alsnog voor verlenging in aanmerking te komen. De intrekking van het verzoek tot vaststelling dient UVB dan uiterlijk 15 februari 2021 te ontvangen. Als het verzoek tot vaststelling tijdig is ingetrokken, wordt het project alsnog voor zes maanden verlengd.Zie ook: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/nieuws/2020/12/11/verlenging-projectperiode-esf