Search
Close this search box.

​Openstellingen diverse visserijregelingen aangepast of geschrapt

Home » ​Openstellingen diverse visserijregelingen aangepast of geschrapt

​Openstellingen diverse visserijregelingen aangepast of geschrapt

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft diverse aanpassingen doorgevoerd in openstellingen voor visserijregelingen. De wijzigingen in de openstellingsperiodes en subsidieplafonds zijn noodzakelijk om gelden beschikbaar te kunnen stellen voor de subsidiemodule voor tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19 (COVIDVIS).

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • regeling Jonge Vissers (JONGVIS): de nieuwe deadline is 30 juni 2020 (was 23 december 2020);
  • regeling Aquacultuurinnovatieprojecten (AQIP): de geplande openstelling van 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021 is geschrapt;
  • regeling Afzetbevorderingsacties (AFZET): de nieuwe openstelling is 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021 (was 6 juli tot en met 18 september 2020);
  • regeling Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij (SAWEVI): de nieuwe openstelling is 2 november 2020 tot en met 15 januari 2021 (was 6 juli tot en met18 september 2020). Het plafond is verlaagd naar € 3 miljoen (was € 6 miljoen);
  • regeling Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten (ITWVP): de geplande openstelling van 2 juni 2020 tot en met 23 december 2020 isgeschrapt.