Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Openstelling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Home » Openstelling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

  • Zonne-energie
  • Biomassa
  • Windenergie
  • Water
  • Geothermie

Budget

Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard. In voorgaande jaren is gebleken dat het budget voor de SDE+ subsidie al snel na de openstelling is uitgeput. Het is daarom van belang om snel een aanvraag in te dienen nadat de aanvraagperiode is geopend.