Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ook sociale advocatuur krijgt ondersteuning naar aanleiding van corona-crisis

Home » Ook sociale advocatuur krijgt ondersteuning naar aanleiding van corona-crisis

Ook sociale advocatuur krijgt ondersteuning naar aanleiding van corona-crisis

De Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis (AMCCOVID) is gepubliceerd. Doel van deze regeling is het ondersteunen van de sociale advocatuur, die is getroffen door de gevolgen van COVID-19-crisis omdat er sprake is van een vermindering van de instroom bij straf- en asielzaken en sluiting van rechtbanken.
In aanmerking komen individuele advocaten, mediators en bijzondere curatoren die in belangrijke mate afhankelijk zijn van vergoedingen in de gesubsidieerde toevoegingspraktijk. Een tegemoetkoming op basis van de regeling kan worden verstrekt indien de vergoeding van de afgegeven toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen in het jaar 2020 minder dan 80% bedraagt ten opzichte van het jaar 2019. De tegemoetkoming is 80% van de afname van die vergoeding en in ieder geval ten hoogste € 40.000. Aanvragen kunnen van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand.