Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ook regionale subsidies voor wereldinnovaties in Life Science & Health

Home » Ook regionale subsidies voor wereldinnovaties in Life Science & Health

Ook regionale subsidies voor wereldinnovaties in Life Science & Health

BLOG – Uit de meest recente becijfering van het CBS, waarin de rekenmeesters het Nederlandse topsectorenbeleid onder de loep nemen, blijkt dat de sector Life Sciences & Health (LSH) de snelstgroeiende van de negen topsectoren is. De toegevoegde waarde in de sector lag vorig jaar maar liefst 25% hoger dan in 2010. Deze groei is voor een groot deel te danken aan de innovativiteit van de sector. Het aantal bedrijven dat actief is in de sector is namelijk relatief klein, maar toch staat de sector in de top 3 als gekeken wordt naar R&D-uitgaven. In totaal gaat het om een bedrag van circa € 800 miljoen.

De sector opereert dan ook in een enorm interessante markt. De vergrijzing is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment, en juist daar kunnen deze bedrijven als geen ander op inspelen.

Al dat innoveren, dat kost wel een hoop geld. In het rapport van het CBS is goed te zien dat de sector dan ook steeds beter gebruikmaakt van de WBSO. En ook in Europa doen de Nederlandse Life Sciences en Health-bedrijven het goed. Zo draaien ‘we’ binnen het Programma Ambient Assisted Living (AAL) al jaren mee in de top, en scoren we binnen het thema LSH erg goed in Europese programma’s als Eurostars. Zo leverde de voorjaarsopenstelling van Eurostars 32 Nederlandse projecten een positieve beschikking op. De meest recente aanvraagronde sloot medio september. Er werden in totaal 415 aanvragen ingediend, waarvan 106 met Nederlandse inbreng.

Een mooi voorbeeld is de aanvraag door penvoerder Twente Medical Systems International (TMSi). Binnen het consortium werkt TMSi samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de Franse partners Centre National De La Recherche Scientifique en La Hospital Amiens-Picardie. TMSi ontwikkelt met haar partners een self-care apparaat om het risico op vroeggeboorte te verminderen. Het project is door de Europese Commissie beloond met een Eurostars-subsidie.

Maakt u wel optimaal gebruik van alle subsidiemogelijkheden?
Met de vaak tot de verbeelding sprekende innovaties binnen de sector lijkt het in eerste instantie misschien logisch te mikken op de grote Europese subsidiepotten, en dat doen veel bedrijven dan ook. Uiteraard maken zij daarnaast ook meestal wel gebruik van de WBSO, al blijft het wel de vraag of zij er wel het optimale uithalen. Voor diverse LSH-bedrijven als Roessingh en ABL heeft Ignite Group de mogelijkheden van de WBSO optimaal weten te benutten.

Maar vergeet dus ook de regionale mogelijkheden niet. Wist u bijvoorbeeld dat u de WBSO mag combineren met de topsectorensubsidie MIT R&D?

WBSO, MIT, Eurostars, die ken ik allemaal wel, zullen enkelen van u wellicht denken. Er zijn echter nog veel meer kansen die u wellicht laat liggen. Onderwerpen als ‘Healthy Ageing’ en domotica zijn terug te vinden in diverse regionale beleidsplannen, en vaak dus ook subsidiabel binnen regionale of provinciale subsidieregelingen. Mooie voorbeelden zijn de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) gericht op de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en het Interreg-project CrossCare voor de zuidelijke provincies.

Interesse? Wij helpen u graag verder.