Zoeken
Sluit dit zoekvak.

OCW past dertien subsidieregelingen aan in verband met uitbraak COVID-19

Home » OCW past dertien subsidieregelingen aan in verband met uitbraak COVID-19

OCW past dertien subsidieregelingen aan in verband met uitbraak COVID-19

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19 gepubliceerd. Met deze regeling worden dertien verschillende subsidieregelingen van het ministerie aangepast in verband met de uitbraak van COVID-19.
In de betreffende subsidieregelingen zijn bepalingen opgenomen die het moeilijk maken om ‘coulance te betrachten’ ten aanzien van door de uitbraak van COVID-19 in de problemen gekomen subsidieaanvragers- of ontvangers. Met de nu gepubliceerde verzamelregeling wordt een groot aantal van deze belemmeringen weggenomen. Het betreft onder meer verlenging van termijnen om aanvragen aan te vullen, verlenging van projectperiodes en tijdelijke versoepelingen van voorwaarden.

De gewijzigde regelingen zijn:

 • Beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020 (BETATECH);
 • Beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019-2021 (BVL19);
 • Regeling regionaal investeringsfonds mbo (RIF);
 • Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF19);
 • Subsidieregeling andere eindtoetsen PO (EINDPO);
 • Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (CPSO);
 • Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg (FBDW);
 • Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (FLEXHOV);
 • Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017 (FLEXHOV17);
 • Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM);
 • Subsidieregeling instructeursbeurs mbo (IBMBO);
 • Subsidieregeling lerarenbeurs (LERARENBEURS);
 • Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs (PILBO).

Kijk voor meer informatie en een toelichting op de wijzigingen per regeling op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33064.html