Zoeken
Sluit dit zoekvak.

OCW bevestigt SBI-codes voor extra subsidie praktijkleren

Home » OCW bevestigt SBI-codes voor extra subsidie praktijkleren

OCW bevestigt SBI-codes voor extra subsidie praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een officiële mededeling gepubliceerd inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN).
Het gaat om een eerder in een brief aan de Tweede Kamer al aangekondigde wijziging om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden. Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt hiervoor ieder jaar € 10,6 miljoen extra toegevoegd aan het budget voor de Subsidieregeling praktijkleren.
Het beschikbare extra bedrag is niet voldoende om alle werkgevers een substantieel hogere subsidie te bieden. Daarom heeft OCW een selectie gemaakt, waarbij de volgende criteria zijn gehanteerd:

  • de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn;
  • de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor;
  • de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;
  • de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren via de motie-Heerma.

Het extra bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment van de Subsidieregeling praktijkleren, zodat werkgevers in de betreffende sectoren (of onderdelen daarvan) extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken, bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling al aanspraak kunnen maken.Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor de extra subsidie hanteert OCW de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het overzicht van de betreffende SBI-codes – dat eerder ook al in de brief aan de Tweede Kamer was opgenomen – is nu ook in de bijlage van de nu gepubliceerde mededeling opgenomen. De officiële wijziging van de regeling zal overigens pas begin 2021 gepubliceerd worden.Kijk voor meer informatie ook op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48267.html