Zoeken
Sluit dit zoekvak.

NWO-oproep ECCM/MVI Top-Up

Home » NWO-oproep ECCM/MVI Top-Up

NWO-oproep ECCM/MVI Top-Up

NWO heeft de oproep ‘ECCM/MVI Top-Up’ gepubliceerd. Voor de oproep is een budget van € 2.345.000 beschikbaar.

Binnen deze oproep staat samenwerking van de (bèta) tenure trackers binnen het programma ECCM met alfa- en gammawetenschappers en de verbinding van het ECCM tenure track onderzoek met MVI-onderzoek centraal. ECCM maakt het mogelijk om energie uit elektriciteit op te slaan in chemische verbindingen die als grondstof of brandstof (zoals waterstof) gebruikt kunnen worden. ECCM biedt een ‘sleutel’ voor nieuwe innovaties waar de samenleving om vraagt. NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het doel van MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Aanvragen kunnen worden ingediend namens interdisciplinair samengestelde consortia. In dit consortium wordt alfa-, bèta- en gamma- expertise geïntegreerd ingezet. Samen kunnen zij een projectvoorstel indienen dat invulling geeft aan de maatschappelijke componenten van onderzoek naar ECCM.

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan in totaal minimaal € 100.000 en maximaal € 390.000 worden aangevraagd. Binnen dit budget is het mogelijk om financiering aan te vragen voor personele kosten en kennisbenutting. Bij personele kosten gaat het om de inzet van postdocs en om vervangingssubsidies. Voor een beperkte inzet van een postdoc kan ook het materieel budget worden ingezet. De maximale duur van het project is vijf jaar.

De oproep krijgt op voorhand nog geen definitieve deadline. Vanwege Covid-19 heeft NWO een richtlijn ingesteld die bepaalt dat oproepen gedurende minimaal zes maanden voor de deadline voor full proposals open moeten staan. NWO publiceert op een later tijdstip de definitieve deadline voor full proposals, maar dit is in elk geval niet later dan twee maanden voor de definitieve deadline.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/eccm-mvi-top-up/eccm-mvi-top-up.html