Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nog voldoende budget beschikbaar voor SET en SET COVID-19 2.0

Home » Nog voldoende budget beschikbaar voor SET en SET COVID-19 2.0

Nog voldoende budget beschikbaar voor SET en SET COVID-19 2.0


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er momenteel nog voldoende budget beschikbaar is voor zowel de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) als de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0).

Voor beide regelingen ziet RVO de aanvragen dan ook ‘graag tegemoet’. Voor de SET 2020 is € 28 miljoen subsidie beschikbaar. Het beschikbare budget voor de SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen, hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor beide doelgroepen van de SET COVID-19 2.0 is nog voldoende budget beschikbaar, aldus RVO.

Meer weten over deze regelingen? Neem dan contact op met onze LSH-consultants.