Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nog veel DEI+ budget

Home » Nog veel DEI+ budget

Nog veel DEI+ budget

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidieregeling helpt ondernemers bij innovatieve demonstratieprojecten en pilots op het gebied van minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot. Tot 31 augustus kunnen er nog aanvragen ingediend worden.

In de huidige openstelling tot en met augustus is er € 65 miljoen aan subsidie beschikbaar. Tot en met medio juli is er pas € 7,5 miljoen vergeven, waardoor er nog ruim € 57 miljoen beschikbaar is voor bedrijven en kennisinstellingen. Het maximale subsidiebedrag per project is € 15 miljoen. In eerdere openstellingsperiodes van de DEI+ werd er snel een groot deel van het budget aangevraagd en toegekend. Dat is nu niet het geval.

De DEI+ bestaat uit verschillende thema’s, zoals circulaire economie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en lokale infrastructuur. Daarnaast is er op dit moment nog een aparte openstelling voor aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Voor deze openstelling is slechts € 9 miljoen beschikbaar, met een maximale subsidie van €9 miljoen per project.

Organisaties hebben nu nog één maand om hun aanvraag in te dienen.