Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend

Home » Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend

De voorwaarden voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) zijn aangepast. Doel van de wijzigingen is om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen.
 
Aanvragen ingediend tot en met 19 mei 2020 worden beoordeeld conform de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober 2020 geldt echter dat gebruik zal worden gemaakt van een tender-systematiek. De onderlinge weging tussen de aanvragen zal plaatsvinden in drie tijdsblokken: 20 mei-1 juli 2020, 1 juli-16 augustus 2020 én 16 augustus-1 oktober 2020.

Bij de onderlinge weging zal, naast de formele criteria, ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal € 50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt.

Naast een wijziging van het beoordelingsproces mogen nu, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden ook optreden als cofinancier. Dit was voorheen niet mogelijk.

Over de regeling
Het doel van de Corona-OverbruggingsLening is het ondersteunen van startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die worden getroffen door de negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).