Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe subsidieregeling circulaire ketenprojecten samenwerkende mkb’ers

Home » Nieuwe subsidieregeling circulaire ketenprojecten samenwerkende mkb'ers

Nieuwe subsidieregeling circulaire ketenprojecten samenwerkende mkb’ers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie. Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers die in ketenverband samenwerken aan circulaire projecten rond het besparen op nieuwe grondstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot. De bijdrage kan oplopen tot € 20.000 per ondernemer.

Welke circulaire oplossingen komen in aanmerking voor subsidie?

Om aanspraak te kunnen maken op subsidie moet het gaan om oplossingen voor producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat en grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden. De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Voorwaarden circulaire ketenprojecten

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers met in ieder geval drie verschillende rollen in een keten die niet in een groep met elkaar verbonden zijn. Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.

Hoogte subsidiebijdrage

De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Wanneer subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen van 9 april 2020 tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het voor 2020 beschikbare budget van € 860.000 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer weten over deze subsidie? Neem dan contact met ons op en wij zorgen dat je met de juiste consultant in contact komt.