Search
Close this search box.

Nieuwe subsidie voor consortia die werken aan aardgasvrije woningen

Home » Nieuwe subsidie voor consortia die werken aan aardgasvrije woningen

Nieuwe subsidie voor consortia die werken aan aardgasvrije woningen


De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt de komst van een nieuwe subsidie voor consortia die werken aan aardgasvrije woningen. Het gaat om de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s, oftewel MMIP. De subsidie, die voortkomt uit het Klimaatakkoord en onderdeel wordt van de regeling Topsector energieprojecten, wordt van 15 april tot en met 10 september 2019 opengesteld voor het indienen van aanvragen. 

Aardgasvrije gebouwde omgeving 
MMIP richt zich op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot goed werkende klimaatneutrale energiesystemen voor de gebouwde omgeving. Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia van bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties. Aan consortia moet worden deelgenomen door minimaal vier ondernemingen. Belangrijke voorwaarden zijn dat een consortium minimaal € 2 miljoen subsidie moet aanvragen en een project binnen vijf jaar moet uitvoeren. Er zijn binnen MMIP twee programma’s waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • voor de versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (hiervoor is een budget van € 7,2 miljoen)
  • voor duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (hiervoor is een budget van € 10,4 miljoen)

MMIP versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving 
Dit programma richt zich op het uitvoeren van kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen (ook vooroorlogse bouw, monumenten en utiliteitsbouw). Door onder andere industrialisatie en robotisering zal de kostprijs van renovatie aanzienlijk moeten dalen (30-45% in 2030 ten opzichte van de huidige kosten). MMIP duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving 
Dit programma moet leiden tot een snelle beschikbaarheid van stille, compacte, efficiënte en vooral goedkope warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele huishoudens (kostenreductie 30-50% in 2025 ten opzichte van de huidige kosten). Ook richt dit programma zich op de productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1500 meter). Verplichte vooraanmelding
Om aan de tender te kunnen meedoen, moeten aanvragers eerst een vooraanmelding doen. Dit kan tot en met 15 april. Onze specialisten helpen je graag!