Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie: € 28 miljoen beschikbaar

Home » Nieuwe subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie: € 28 miljoen beschikbaar

Nieuwe subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie: € 28 miljoen beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een nieuwe subsidie voor ondernemers gepubliceerd: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot een maximumbedrag van €3 miljoen. Er is voor het eerste tijdvak €28 miljoen beschikbaar.

Subsidie bij terugverdientijd langer dan vijf jaar

Het doel van deze nieuwe regeling, die van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020 kan worden aangevraagd, is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2020. Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Subsidie voor milieuvoordeel door eigen activiteiten en investeringen

De subsidie heeft de vorm van investeringssteun en mag alleen worden ingezet voor de onderneming die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project. De projecten betreffen investeringen in energie-efficiëntie, recycling, hergebruik van afval, lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen.
Meer weten over deze subsidie? Neem dan contact op met onze consultants!