Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe subsidie call ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen aangekondigd

Home » Nieuwe subsidie call ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen aangekondigd

Nieuwe subsidie call ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen aangekondigd

Het Active & Assisted Living Programme (AAL2) wordt begin 2020 opnieuw opengesteld voor innovatieve, transnationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen. Een regeling die volgens Sanne Meinderts, consultant Life Science & Health, helemaal past bij de trend dat de ICT een steeds belangrijkere rol speelt in de zorg.

,,ICT speelt binnen de sector Life Science & Health een sleutelrol, binnen tal van projecten. Daarnaast is de vergrijzing natuurlijk een hot topic. Deze openstelling van de regeling AAL2 sluit dus qua thema naadloos aan op dat wat nu speelt in de zorg’’, aldus Meinderts.

AAL-call zowel voor grote als kleine projecten gericht op ICT en zorg

De AAL-call 2020 met als thema ‘Healthy Ageing through Digital Solutions and Ecosystems’ zal open worden gesteld voor zowel grote als kleinere (samenwerkings)projecten. Meinderts: ,,Voor de grote projecten moet internationaal worden samengewerkt. Voor deze projecten is veel subsidie beschikbaar, tot € 2,5 miljoen per project. De kleinere projecten, waarvoor een maximaal cofinancierings-budget geldt van € 300.000, mogen worden uitgevoerd in Nederland. Dit is gunstig voor kleinere bedrijven die nog niet beschikken over internationale connecties.”

Vanaf begin 2020 subsidie aanvragen

De verwachting is dat de definitieve openstelling, met daarin het budget en de exacte voorwaarden voor het aanvragen van subsidie, begin februari 2020 zal worden gepubliceerd. Aanvragen zullen vervolgens tot en met eind mei 2020 kunnen worden ingediend.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die in vorige rondes subsidie hebben ontvangen, hadden betrekking op thema’s als dementie, een gezonde levensstijl, valpreventie, eenzaamheid, chronische pijn, tracking systemen, self-management en zorg op afstand (bijvoorbeeld via een beeldverbinding).De verwachting is dat de definitieve openstelling, met daarin het budget en de exacte voorwaarden voor het aanvragen van subsidie, begin februari 2020 zal worden gepubliceerd. Aanvragen zullen vervolgens tot en met eind mei 2020 kunnen worden ingediend.

Wanneer je meer wilt weten over welk type projecten in aanmerking komen voor een AAL2-subsidie, kun je contact opnemen met onze LSH-consultants.