Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe openstellingen Kansen voor West II aangekondigd

Home » Nieuwe openstellingen Kansen voor West II aangekondigd

Nieuwe openstellingen Kansen voor West II aangekondigd

NIEUWS – De Managementautoriteit Kansen voor West heeft een tweetal nieuwe openstellingen aangekondigd voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland, oftewel Kansen voor West II.

Het betreft een openstelling voor fieldlabs in Zuid-Holland en een openstelling voor Proof of Concept Financiering in Noord-Holland en Amsterdam.

Fieldlabs Zuid-Holland
Op 1 september 2017 zal de Managementautoriteit in samenwerking met de provincie Zuid-Holland opnieuw € 4 miljoen beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van fieldlabs in de provincie.

De vorige call, die in april werd opengesteld en in mei werd gesloten, leverde voldoende voorstellen op die bijna voldoende punten scoorden. Daarom wil Kansen voor West samen met de provincie deze voorstellen de mogelijkheid geven opnieuw een nieuwe aanvraag in te dienen. Uiteraard kunnen ook nieuwe voorstellen worden ingediend.

De call richt zich op fieldlabs (praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen innovatieve oplossingen ontwikkelen en testen) die een bijdrage leveren aan de digitalisering en verduurzaming van de regionale economie. In tegenstelling tot de in april opengestelde call wordt de nieuwe openstelling geen tender waarin voorstellen na sluiting met elkaar worden vergeleken, maar worden projecten beschikt op volgorde van binnenkomst (“first come first serve”).

De € 4 miljoen subsidie, die bestaat uit € 2 miljoen EFRO-middelen en € 2 miljoen provinciale cofinanciering, is bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de zogeheten Next Economy. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D-printing, big data en sensortechnologie. Met name fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland worden uitgenodigd aanvragen in te dienen.

Vereiste voor verstrekking van subsidie is dat er sprake is van een samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen. Daarnaast moeten projecten een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.

Proof of Concept Financiering Noord-Holland en Amsterdam
Vanaf 29 augustus 2017 zal de Managementautoriteit in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam een deel van haar budget openstellen voor nieuwe financieringsinstrumenten voor Proof of Concept Financiering. In totaal komt er € 5 miljoen beschikbaar. De subsidiebijdrage is maximaal 40%.

Voorstellen moeten naadloos aansluiten op het ex-ante kapitaal marktonderzoek voor financiering van innovatief mkb met als titel: “Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien. Financiering innovatief mkb in RIS 3-sectoren in de Noordvleugel”. Daarnaast moeten voorstellen passen binnen het beleid van de provincie Noord-Holland en meer specifiek de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019, de Watervisie 2016-2019 en het Uitvoeringsprogramma Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020.

Gelijktijdig met de opening van de nieuwe openstelling zal de huidige openstelling voor innovatie van de provincie Noord-Holland worden gesloten.

Over het programma
Met het programma wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren.

Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 190 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders.

Snapt u het nog? Wij wel!
In tegenstelling tot zijn evenknieën in de andere windstreken, is het programma van West-Nederland overigens niet echt overzichtelijk te noemen. Potentiële gegadigden voor een bijdrage uit deze pot, zien door de bomen soms het bos niet meer. Hoe steekt dit programma in hoofdlijnen in elkaar? Lees het hier.