Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe openstelling RIF subsidie voor samenwerking MBO en bedrijfsleven begin 2021

Home » Nieuwe openstelling RIF subsidie voor samenwerking MBO en bedrijfsleven begin 2021

Nieuwe openstelling RIF subsidie voor samenwerking MBO en bedrijfsleven begin 2021


Van 2019 tot en met 2022 is er € 100 miljoen beschikbaar voor projecten die het mbo-onderwijs beter laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Deze projecten zijn gericht op een kwaliteitsimpuls voor een specifieke opleiding, branche of regio. De subsidiegelden zijn aan te vragen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF). De eerstvolgende aanvraagperiode is begin 2021, van 1 januari tot 1 februari kunnen aanvragen worden ingediend. De subsidie per samenwerkingsverband kan oplopen tot € 2 miljoen.

In aanmerking voor subsidie komen mbo-onderwijsinstelling die samenwerken met bedrijven. De subsidieaanvraag kan betrekking hebben op een publiek-private samenwerking waarvoor niet eerder subsidie is aangevraagd (startersaanvraag), of het door verbreding en verdieping aanzienlijk uitbreiden van een bestaande publiek-private samenwerking (opschalingsaanvraag).

Waar moet een RIF subsidie (startersaanvraag), aan voldoen?

Een startersaanvraag moet betrekking hebben op minimaal één van de volgende thema’s:
• het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in de entreeopleiding in het mbo; • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen; • professionalisering van docenten; of • het ontwikkelen van onderzoekend vermogen van docenten, praktijkbegeleiders en studenten. Wilt u uw samenwerking van een al gehonoreerd RIF-project uitbreiden? Wat is belangrijk voor een opschalingsaanvraag?

Voor een opschalingsaanvraag geldt dat minimaal de thema’s ‘ontwikkeling van onderzoekend vermogen van studenten en docenten’ en ‘professionalisering van docenten’ onderdeel zijn van een aanvraag.

Hoe hoog is een subsidiebijdrage vanuit het RIF?

De subsidie bedraagt maximaal één derde deel van de meerjarenbegroting en minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per subsidieaanvraag. Voor subsidieverstrekking geldt als voorwaarde dat er sprake is van cofinanciering door de partijen in het samenwerkingsverband. Subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier of vijf jaar.

Wanneer en waar RIF subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen elektronisch door mbo-instellingen worden ingediend bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen). De eerstvolgende openstelling is in januari 2021.

Bereid je nu al voor

De ervaring leert dat er het nodige voorwerk in de organisatie moet worden verricht om een kansrijk project en bijbehorende subsidieaanvraag vorm te geven. Wij kunnen uw organisatie daarbij uitstekend helpen, maar het is zaak om op tijd te starten. Denkt u dat een RIF-subsidie interessant kan zijn voor uw school, neem dan op korte termijn contact op met onze onderwijsspecialisten (link naar onderwijs contactpagina). Dan kunnen wij vrijblijvend inventariseren of het project binnen de kaders van een RIF-subsidie past en bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Hoe kan Ignite Group je helpen?

Ons Team Onderwijs heeft gespecialiseerde onderwijsconsultants in huis die uitgebreide ervaring hebben met RIF-aanvragen en andere typen subsidieaanvragen en subsidiewerkzaamheden. Zo werken onze consultants voor meerdere ROC’s, deels op detacheringsbasis. Zij kunnen ondersteunen bij het vormen van een consortium, het ontwikkelen van een projectidee, het schrijven en onderbouwen van de subsidieaanvraag en de projectadministratie. Wij maken vooraf duidelijke afspraken welke werkzaamheden wij wel of niet verrichten en onderhouden gedurende het hele traject nauw contact met de projectleider van de mbo-organisatie die penvoerder is.

Onze RIF-ervaringsprojecten
Ignite Group heeft de afgelopen jaren verschillende succesvolle RIF-aanvragen gedaan voor onder meer:

• Rijn IJssel (2020): Het project Ieder Talent Telt is een samenwerking tussen Regionaal Opleidingscentrum Rijn IJssel, het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, Helicon, het regionale bedrijfsleven en UWV, WSP, Centrum Activerend Werk en het Leerwerkloket. Het arbeidsontwikkeltraject zet zich in voor de positie van studenten in een entreeopleiding, de professionalisering van docenten en een leven lang ontwikkelen.
• ROC Nijmegen (2020): Het project KEI (KION Early childhood Innovation center) is een publiek private samenwerking van ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en KION. Het heeft als doel om een innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs- en kennisinstellingen op te zetten. • Zone College (2018) : Het Zone College kampt net als meer agrarische opleidingen met een teruglopend aantal studenten. Samen met verschillende partners voert Zone College het project Educating People for the Future of Smart Agri Business uit. Ignite Group heeft ondersteund bij het aanvragen van subsidie voor dit project vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het project heeft ruim € 1 miljoen ontvangen. Wij vertellen u graag meer over deze projecten.