Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe openstelling én wijzigingen DUMAVA

Home » Nieuwe openstelling én wijzigingen DUMAVA

Nieuwe openstelling én wijzigingen DUMAVA

Er is een internetconsultatie gestart voor een nieuwe wijzigingen in de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Deze aanpassingen, gericht op het voor de derde maal openstellen van de regeling en het verder stimuleren van integrale verduurzaming, is nu open voor input via een consultatie.

De Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) richt zich op eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed die hun panden willen verduurzamen. DUMAVA ondersteunt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed financieel bij het verduurzamen van hun panden. Met de voorgestelde wijzigingen wil het ministerie het tempo van verduurzaming verhogen en meer projecten kunnen ondersteunen.

De internetconsultatie loopt tot en met 28 december 2023. Na definitieve goedkeuring zal de nieuwe aanvraagronde voor DUMAVA openstaan van 22 april 2024 tot en met 31 december 2024.

Voor de nieuwe aanvraagronde wordt een subsidieplafond van € 237,5 miljoen vastgesteld.

Aanpassingen in de subsidiesystematiek:

 • Het subsidiepercentage voor losse maatregelen wordt verlaagd van 30% naar 20%.
 • Voor integrale verduurzaming met minimaal drie labelsprongen, waarbij minstens naar label B wordt gerenoveerd, geldt:
  • 30% subsidie voor integrale projecten met minimaal drie labelsprongen.
  • 40% subsidie voor verduurzaming naar de renovatiestandaard.
 • Het maximum subsidiebedrag wordt verlaagd van €2,5 miljoen naar €1,5 miljoen.

Overige voorgestelde aanpassingen:

 • Uitbreiding van subsidie voor alle typen monumenten, inclusief gemeentelijke en provinciale monumenten.
 • Verlenging van de realisatietermijn naar 36 maanden voor integrale renovaties.
 • Aanpassing van de maatregelenlijst om deze meer in lijn te brengen met de aangescherpte doelstelling.
 • Uitsluiting van subsidieaanvragen voor losse maatregelen door eigenaren die als onderneming vallen onder het Europees staatssteunrecht.