Search
Close this search box.

Net als de Twentsche Foodhal Overijsselse subsidie Agro & Food benutten?

Home » Net als de Twentsche Foodhal Overijsselse subsidie Agro & Food benutten?

Net als de Twentsche Foodhal Overijsselse subsidie Agro & Food benutten?


Agro & Food Overijssel: tot € 4 ton voor innovatieve verduurzaming

Heb je een goed idee voor een agrofood-project in Overijssel? Of ben je al met andere partijen bezig een concreet samenwerkingsproject op te zetten? Dan heb je de subsidieregeling Agro & Food Overijssel vast niet over het hoofd gezien. Wanneer je uiterlijk 20 februari een aanvraag indient, ben je op tijd voor de eerste beoordelingsronde. Wij helpen je graag het onderste uit de kan te halen, zoals we dat ook deden voor de Twentsche Foodhal.

De Twentsche Foodhal is een succesvol vernieuwend foodconcept in de Performace Factory in Enschede. In de foodhal zijn gerechten verkrijgbaar die worden gemaakt van lokale en duurzame producten. Daarnaast zet de foodhal in op het promoten van eerlijk, gezond en duurzaam voedsel. Onder meer in samenwerking met scholen. De ambities van de Twentsche Foodhal zijn door de Provincie Overijssel beloond met een forse subsidie vanuit de Agro & Food – regeling.

Ook de subsidie Agro & Food aanvragen?
Je kunt nog tot 20 februari een aanvraag indienen voor deze regeling om mee te gaan in de eerste beoordelingsronde. Wanneer dit voor jouw project haalbaar is, is dit aan te raden. Want hoewel er meerdere beoordelingsronden zijn, worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. Om je kans op een subsidietoekenning te vergroten, moet je er dus op tijd bij zijn. Subsidiabele thema’s zijn onder meer: precisielandbouw, stal van de toekomst (diervriendelijk, diergezondheid) en waardevolle voedselketens (zoals gezond voedsel en nieuwe eiwitten).

Belangrijkste voorwaarden om subsidie te krijgen:

  • Een consortium bestaat uit minimaal twee onafhankelijke samenwerkende organisaties
  • Het project is innovatief en gericht op de ontwikkeling van een nieuw duurzaam product, dienst, concept of proces (een combinatie hiervan mag ook)
  • De projectkosten bedragen minimaal € 150.000

Waarvoor is de subsidie bestemd?
De subsidie is bestemd als vergoeding voor loonkosten en de kosten voor materialen en machines. Ook het inhuren van externe deskundigen is subsidiabel.

Wat is de subsidiebijdrage
De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 60.000 en een maximum van € 400.000 per project.

Heb je interesse in deze regeling of hulp nodig om uiterlijk 20 februari een aanvraag in te dienen?