Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nationale Sportinnovator Prijs 2023

Home » Nationale Sportinnovator Prijs 2023

Nationale Sportinnovator Prijs 2023

Sportaanbieders, sportverenigingen en andere sportorganisaties kunnen tot 31 oktober een subsidieaanvraag indienen voor maximaal € 50.000. De subsidie is bedoeld voor projecten die innovaties stimuleren om een (sociaal) veilig sportklimaat te optimaliseren of te verbeteren.

In deze context betekent innovatie: producten en diensten die een verandering of verbetering brengen ten opzichte van bestaande interventies op het gebied van sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat in de sport. Dit kan bijvoorbeeld een cultuur- of gedragsverandering zijn, door bestaande patronen te doorbreken of bewustwording te creëren.

De aanvrager (en eventuele partners) moeten een eigen bijdrage leveren van 30% van het totale projectbudget. Deze bijdrage kan zowel in geld als in natura worden geleverd. Het totale budget voor deze subsidieronde is € 250.000.