Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nationaal Groeifonds met budget van € 20 miljard gelanceerd

Home » Nationaal Groeifonds met budget van € 20 miljard gelanceerd

Nationaal Groeifonds met budget van € 20 miljard gelanceerd


Het kabinet heeft maandag het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Voor dit nieuwe fonds trekt het kabinet de komende vijf jaar in totaal € 20 miljard uit voor investeringen ten behoeve van economische groei en toekomstige welvaart.

Het al in de Miljoenennota 2020 aangekondigde Nationaal Groeifonds – dat ook wel het Wopke-Wiebesfonds wordt genoemd – is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen, niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Het fonds krijgt een eigen begroting en een onafhankelijke commissie beoordeelt de investeringsvoorstellen. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van het geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Werking fonds
Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen, waaronder ook gemeenten, krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Het ministerie dat over een specifiek onderwerp gaat, dient een voorstel vervolgens formeel in. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van € 30 miljoen, er geldt geen maximumomvang per project.

Er zijn op korte termijn al kansen voor investeringen die helpen om in de toekomst de welvaart en het verdienvermogen te vergroten. Daarom wil het kabinet nog deze kabinetsperiode besluiten over enkele projecten die hieraan bijdragen. Omwille van de tijd is er voor deze eerste ronde geen brede uitvraag voor projecten gedaan, maar is gekozen voor het indienen van voorstellen waarvoor al goed uitgewerkte plannen liggen.

Het is de bedoeling dat veldpartijen in de toekomst ook direct een voorstel kunnen indienen, maar daarvoor zal dan eerst een subsidieregeling met een bijbehorend subsidieplafond moeten worden opgesteld. Voor een objectief en politiek onafhankelijk oordeel over de ingediende investeringsvoorstellen stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in. Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van deze commissie en een besluit van het kabinet.