Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Najaarsronde SDE+ 2019 vanaf 29 oktober open, mét enkele wijzigingen

Home » Najaarsronde SDE+ 2019 vanaf 29 oktober open, mét enkele wijzigingen

Najaarsronde SDE+ 2019 vanaf 29 oktober open, mét enkele wijzigingen

De najaarsronde 2019 van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt opengesteld van 29 oktober tot en met 14 november 2019, in drie fases van een week. Voor deze ronde is € 5 miljard beschikbaar. Ten opzichte van eerdere openstellingen is de regeling op enkele punten gewijzigd. Wat zijn de opvallendste veranderingen?

Transportindicatie producenten elektriciteit

Het huidige elektriciteitsnet staat onder druk om alle bestaande projecten de komende jaren te realiseren. Nieuwe projecten zullen deze druk alleen maar groter maken. Het is daarom onwenselijk subsidiebeschikkingen af te geven aan projecten op locaties waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet binnen de geldende termijnen kunnen worden gerealiseerd. Er komt daarom een extra voorwaarde dat elektriciteitsproducenten voordat ze subsidiebeschikking krijgen een document van de netbeheerder afgeven, waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Deze transportindicatie moet ervoor zorgen dat de slagingskans van projecten met een subsidiebeschikking groter wordt.

Elektriciteit uit zonnepanelen (zon-PV) binnen SDE + subsidie

Uit het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de SDE+ 2019 blijkt dat de kostprijsdaling voor zon-PV doorzet. Vandaar dat maximale basisbedragen voor alle zon-PV categorieën zijn verlaagd ten opzichte van de voorjaarsronde 2019. Het gaat om dalingen tussen de 2% en 5%.

Formulier voor verklaring locatie-eigenaar voor plaatsen organisatie

Sinds 2011 is in het Besluit SDE+ de regel opgenomen dat een subsidieaanvraag kan worden afgewezen wanneer er op het moment van indienen geen toestemming is van de eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak dat niet van de aanvrager zelf is. In 2015 is dit gewijzigd in de regel dat de aanvraag dan onvolledig is en nog kan worden aangevuld. In de praktijk worden hier verschillende formulieren voor gebruikt die niet altijd even transparant zijn. De beoordeling van de aanvragen neemt hierdoor ook meer tijd in beslag dan redelijk is. Met ingang van de najaarsronde 2019 zal daarom een uniform toestemmingsformulier worden geïntroduceerd dat aanvragers dienen te gebruiken.

Vanaf 2020 richt de koers van de SDE++ zich op CO2-reductie

Vanaf 2020 richt de koers van de verbrede SDE+ (oftewel de SDE++) zich volledig op CO2-reductie, om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030.

Meer weten over de aankomende SDE+ openstelling en hoe je daar optimaal gebruik van kunt maken? Neem contact dan vrijblijvend op met onze consultants.