Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MOOI-regeling: samen werken aan realisatie klimaatdoelen

Home » MOOI-regeling: samen werken aan realisatie klimaatdoelen

Wat houdt de MOOI-regeling in?

MOOI staat voor ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. In het Klimaatakkoord is het volgende doel vastgesteld: in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. De MOOI-regeling draagt hieraan bij door partijen te ondersteunen die zich richten op de volgende thema’s:

  • Wind op zee
  • Hernieuwbare elektriciteit op land
  • Gebouwde omgeving
  • Industrie

Deze thema’s worden samen ‘Meerjarige Missiegedreven Innovatieve Programma’s’ (MMIP’s) genoemd en vormen de basis voor de inhoud van de MOOI-regeling. De regeling maakt onderdeel uit van de Topsector Energie.

Voorwaarden MOOI-regeling

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient je project te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het project sluit aan bij één van de subsidiabele thema’s
  • Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemingen. Deze ondernemingen mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
  • Er is sprake van een integrale aanpak, doordat meerdere bedrijven uit de innovatieketen aansluiten.
  • Het innovatieplan dient te voldoen aan SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doelen om de voortgang te monitoren.
  • Projecten hebben een omvang van minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.
  • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

Hoe ziet een samenwerkingsverband eruit?

Er dient sprake te zijn van een multidisciplinair samenwerkingsverband met vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. Zij werken samen aan integrale oplossingen voor uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.

MOOI subsidie aanvragen in 2022?

Vooraanmelding van het plan en de voorgestelde samenwerking is verplicht. De vooraanmelding doen is mogelijk van 1 april tot 19 april 2022. Na de verplichte vooraanmelding is het indienen van de definitieve subsidieaanvraag mogelijk van 1 juli tot en met 6 september 2022.