Search
Close this search box.

Mogelijkheden voor ondernemers in zicht

Home » Mogelijkheden voor ondernemers in zicht

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben een overeenstemming bereikt over een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet. Dit akkoord, getiteld “Hoop, lef en trots”, bevat diverse maatregelen die grote gevolgen hebben voor subsidies en financiële ondersteuning voor ondernemers en andere belanghebbenden.

Ondernemers die zich richten op innovatie en energietransitie kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. De overheid stelt maar liefst €1.000.000.000. extra beschikbaar via InvestNL om investeringen in innovatie en economische potentie te stimuleren. Dit is een belangrijke stap om bedrijven te ondersteunen bij hun duurzame groei en de versterking van de kenniseconomie.

Daarnaast biedt het akkoord ook specifieke ondersteuning aan kleine ondernemers die willen verduurzamen. Dit betreft zowel woningen als bedrijfspanden, wat cruciaal is in de strijd tegen afhankelijkheid van onbetrouwbare energiebronnen. Deze subsidies kunnen vanaf 2026 worden aangevraagd, waarmee ondernemers financieel geholpen worden om de energietransitie betaalbaar te maken.

Het nieuwe kabinet heeft ook aangekondigd dat de compensatie voor transitievergoedingen vanaf 1 juli 2026 beperkt wordt tot werkgevers met minder dan 25 werknemers. Dit betekent dat kleine werkgevers voortaan meer financiële steun krijgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, een maatregel die hen helpt om de lasten te dragen zonder hun bedrijf in gevaar te brengen.

Deze veranderingen in het subsidiebeleid zijn onderdeel van een bredere herziening om effectiviteit en doelmatigheid te verbeteren. Ondernemers en andere belanghebbenden worden aangemoedigd om de ontwikkelingen in de gaten te houden en tijdig gebruik te maken van de nieuwe financiële mogelijkheden.