Search
Close this search box.

MIT subsidie aanvragen Noord-Nederland

Home » MIT subsidie aanvragen Noord-Nederland

Nederland kent een aantal Topsectoren, waarin we als land uitblinken. Om de verdere ontwikkeling binnen de Topsectoren te stimuleren, worden innovaties ondersteund met MIT subsidie. Binnen de MIT-regeling zijn er twee type instrumenten: MIT-haalbaarheid en MIT-R&D-samenwerking.

Aanvraag indienen via MIT loket?

Heb je een project waarmee je innovatie stimuleert in Groningen, Friesland of Drenthe? Heb je een vestiging in één van deze provincies en voer je daar ook ondernemingsactiviteiten uit? Dien dan je MIT aanvraag in bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Wanneer een mkb’er gevestigd is in de provincie Drenthe, Friesland of Groningen en een aanvraag wil indienen voor de Topsector Agri&Food – Visserij, dan kan dit alleen bij het landelijke MIT-loket.

Missiegedreven beleid

Om in aanmerking te komen voor MIT subsidie, dient het project aansluiting te vinden op het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De innovatie moet raakvlakken hebben met de geformuleerde thema’s en sleuteltechnologieën.

MIT samenwerkingsprojecten

Wanneer je samenwerkt met minimaal één andere mkb’er dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie voor een MIT- R&D-samenwerkingsproject. Samen innoveren is het belangrijkste onderdeel van deze subsidie. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Het project wordt door de partners voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd. Bij een MIT samenwerkingsproject vraag je bij MIT-loket regio Noord aan indien de penvoerder van de aanvraag gevestigd is in de provincie Drenthe, Friesland of Groningen en minimaal 50% van de kosten in deze regio worden gemaakt.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie voor samenwerkingsprojecten kan worden aangevraagd van 6 juni tot en met 12 september 2024. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het tenderprincipe. Alle aanvragen die juist zijn ingediend en voldoen aan de eisen worden inhoudelijk beoordeeld. Aan aanvragen met de hoogste kwaliteit, worden eerst subsidie toegekend.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Ontwikkel je een innovatief product, software of dienst? Dan is MIT-haalbaarheidssubsidie wellicht interessant. De MIT-haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen in Groningen, Friesland of Drenthe wanneer een project zich in de haalbaarheidsfase bevindt. Er dient onderzoek te worden gedaan naar de economische en technische haalbaarheid van het project. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie. Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 20.000.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2024. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

MIT Noord budget 2024

Het budget voor MIT-Haalbaarheidsprojecten Noord-Nederland bedraagt in totaal € 5.146.666. Het budget voor MIT RD-samenwerkingsprojecten Noord-Nederland bedraagt € 2.000.000.