Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT subsidie aanvragen in Overijssel

Home » MIT subsidie aanvragen in Overijssel

Om ontwikkeling binnen de Topsectoren te stimuleren is er de MIT-regeling. Binnen de provincie Overijssel richt deze regeling zich op mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel. De twee belangrijkste instrumenten binnen de MIT-regeling zijn MIT-Haalbaarheidsstudies en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Aanvraag indienen via MIT loket?

Mkb’ers die een vestiging hebben in Overijssel, kunnen een MIT-aanvraag indienen bij de Provincie Overijssel. Een uitzondering hierop zijn aanvragen gericht op duurzame visserij en aquacultuur. Deze aanvragen kunnen worden ingediend bij het landelijke MIT-loket. Om in aanmerking te komen voor MIT subsidie, moet het project bijdragen aan één of meer maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn opgedeeld in Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s):

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

MIT samenwerkingsprojecten

De subsidie voor de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb’ers. Voor het aanvragen van MIT-R&D gelden de volgende voorwaarden:

 • Projecten passen in bovenstaande Topsectoren
 • Voor het aanvragen van een MIT-R&D-samenwerkingsproject dien je minimaal met één mkb-onderneming samen te werken
 • Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan
 • De penvoerder is een mkb-onderneming met een vestiging in Overijssel
 • Eén deelnemende mkb-onderneming mag niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject is mogelijk van 6 juni tot en met 12 september 2024. De beoordeling van MIT-R&D-samenwerkingsprojecten gaat volgens het tenderprincipe.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Bij een MIT-Haalbaarheidsproject worden de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart gebracht. Er kan maximaal 20.000 subsidie worden aangevraagd. Minimaal 60% dient te bestaan uit een haalbaarheidsstudie en maximaal 40% uit ontwikkelingsprojecten.

Subsidie aanvragen in 2024
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2024. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

MIT Overijssel budget 2024

Het budget voor MIT-haalbaarheidsprojecten Overijssel bedraagt in totaal € 1.344.000. Het budget voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt € 3.136.000.