Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT subsidie aanvragen in Gelderland

Home » MIT subsidie aanvragen in Gelderland

De MIT subsidie (mkb innovatiestimulering Regio en Topsectoren) ondersteunt bedrijven bij hun innovatietrajecten. Binnen de MIT-regeling zijn er diverse instrumenten. De belangrijkste zijn: MIT-Haalbaarheidsstudie en MIT-R&D-samenwerkingprojecten.

Aanvraag indienen via MIT loket

Een MIT subsidieaanvraag kan worden ingediend bij loket Gelderland indien de mkb-onderneming een vestiging in Gelderland heeft en hier ook de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Het doel van de MIT is een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Missiegedreven beleid

Om in aanmerking te komen voor MIT subsidie, dienen de activiteiten te passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De innovaties moeten gericht zijn op één van de thema’s en geformuleerde missies:

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

MIT samenwerkingsprojecten

Is de onderneming gevestigd in Gelderland en/of komen de subsidiabele activiteiten ten goede aan de provincie Gelderland? Dan komt het bedrijf mogelijk in aanmerking voor MIT-R&D subsidie. Bij MIT-R&D-samenwerkingsprojecten draait het om een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb’ers. Het samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Alle Research & Development aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe. De aanvragen die op tijd zijn ontvangen, worden beoordeelt en gerangschikt.

Bij een R&D-samenwerkingproject vraag je subsidie aan bij MIT-loket Gelderland wanneer de penvoerder gevestigd is in Gelderland en meer dan 50% van de kosten gemaakt worden in Gelderland.

Subsidie aanvragen in 2023
De MIT-regeling voor samenwerkingsprojecten is opengesteld van 6 juni tot en met 12 september 2023. Aanvragen worden beoordeeld door middel van de tenderprocedure. Aan aanvragen met de hoogste kwaliteit, worden eerst subsidie toegekend.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Bij MIT-haalbaarheidsprojecten breng je de technische en economische risicio’s van een project in kaart. Een voorbeeld hiervan is een concurrentieanalyse. De onderneming en de bedrijfsactiviteiten dienen gevestigd te zijn in Gelderland. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject.

Subsidie aanvragen in 2023
Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 april 2023. Voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dit betekent dat aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het budget is uitgeput. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Zorg er daarom voor dat subsidie tijdig wordt aangevraagd.

MIT Gelderland budget 2023

Zodra het budget voor 2023 bekendgemaakt is, wordt dit gepubliceerd op deze pagina.