Zoeken
Sluit dit zoekvak.

MIT stimuleert innovatie in 2024

Home » MIT stimuleert innovatie in 2024

MIT stimuleert innovatie in 2024

De MIT, oftewel de mkb innovatiestimulering topsectoren, stimuleert innovatie en biedt kansen voor grensverleggende projecten. In samenwerking met de provincies wordt deze subsidieregeling uitgevoerd en gefinancierd, waardoor er een breed scala aan mogelijkheden ontstaat voor ondernemers met innovatieve ideeën.

Belangrijk om te weten is dat de subsidieregeling diverse openstellingsplafonds heeft voor 2024. Reguliere MIT-R&D-samenwerkingsprojecten kunnen ingediend worden van 11 juni tot en met 17 september 2024. Naast de verschillende regionale loketten waar deze subsidie aangevraagd kan worden is er ook een nationale openstelling. Nationaal is er een budget van € 3.115.000, waarvan ten hoogste € 1.557.500 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten groot.

Tot en met 7 mei 2024 kunnen er nog aanvragen worden ingediend voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten binnen het subthema Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI). Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 3.550.000.

Bij de MIT MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (en de AI variant) kan 35% subsidie verkregen op de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000. Daarnaast zijn er nog meerdere mogelijkheden tot indienen voor verschillende activiteiten, zoals TKI-netwerkactiviteiten en MIT-kennisvouchers.

Wat maakt deze subsidie zo aantrekkelijk? Allereerst is het goed om te weten dat zowel kleine als grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten in aanmerking komen. Dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd om de toegankelijkheid te vergroten. Zo worden resterende middelen bij onderuitputting nu ingezet voor andere projecten, wat betekent dat er meer kansen liggen voor ambitieuze initiatieven.

Gebruik de tijd goed om je aanvraag in te dienen. Het is raadzaam om je goed te informeren over de mogelijkheden en criteria voordat je van start gaat met je aanvraag. Deze subsidieregeling biedt een unieke kans om je innovatieve ideeën te realiseren en te laten groeien.

Voor meer informatie en het indienen van jouw aanvraag kun je terecht bij Vindsubsidies. Wij staan klaar om je te ondersteunen bij het realiseren van jouw innovatieve dromen.