Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Mis de boot niet! Er liggen miljoenen klaar voor scheepsbouwers

Home » Mis de boot niet! Er liggen miljoenen klaar voor scheepsbouwers

Mis de boot niet! Er liggen miljoenen klaar voor scheepsbouwers

NIEUWS – Vanaf 15 juli kunnen aanvragen worden ingediend in het kader van de nieuwe regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw. Doel van de regeling is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren.

Scheepswerven (ook mkb’ers) kunnen gebruik maken van de regeling, die bedoeld is om de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus.

Concreet moet het gaan zeeschepen, binnenvaartschepen (vissersvaartuigen zijn overigens uitgesloten), sleepboten en drijvende en bewegende offshore-constructies. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en maximaal 30% van het subsidieplafond. Dit plafond is € 4,6 miljoen, de subsidie kan dus oplopen tot maar liefst € 1,38 miljoen.

Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2017 worden ingediend, maar let op: dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen!

P.S. Laat u niet in de war brengen door de naam die wordt gebruikt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar aanvragen voor de regeling moeten worden ingediend. RVO spreekt namelijk over de ‘Subsidieregeling duurzame scheepsbouw’, afgekort SDS, in plaats van de regeling ‘Duurzame innovatieve scheepsbouw’. Het gaat hier dus om dezelfde regeling.